Ons Privacybeleid

Eventmeester BV hecht veel belang aan uw privacy. Eventmeester BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn klant/organisator en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de klant/organisator om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. Op vraag van de klant/organisator kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. De klant/organisator kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds wenden tot:

Eventmeester BV
Sint-Ursmarsstraat 5
9660 Brakel

E-mail: info@eventmeester.be


Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.


Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bovenstaand adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Eventmeester BV
kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.eventmeester.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk www.eventmeester.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Gaat u als klant/organisator niet akkoord met de manier waarop Eventmeester BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).